Mahdollisuuksia maahanmuuttajille

Turun iltalukio tarjoaa lukion ja ylioppilastutkinnon suorittamismahdollisuuden. Suomen kieltä voi opiskella Finnish for Foreigners-kursseilla.

Lisäksi aineopiskelijana voi suorittaa yksittäisiä kursseja. Aineopiskelu on maksullista, muu opetus maksutonta.