Finnish for Foreigners

Finnish for Foreigners on suomen kielen opetusta maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa ja jotka eivät saa kielen opetusta muualta. Suomi toisena tai vieraana kielenä -kursseja on yhteensä kymmenen.

Kurssit alkavat alkeista kerran vuodessa. Kurssit pidetään tiistaisin ja torstaisin. Kurssit FIN1–FIN5 ovat klo 16.15–17.35 ja kurssit FIN6–FIN10 ovat klo 17.50–19.10. Kaikkien kurssien suorittaminen kestää kaksi vuotta. Opiskelija voi suorittaa myös osan kursseista. Yksi kurssi maksaa 50 euroa, vuoden kaikki kurssit 100 euroa.

27.8.2019 alkaville kursseille FIN1 ja FIN6 ilmoittaudutaan Turun iltalukion luokassa 407 (Eskelinkatu 4, 4. kerros) tiistaina 20.8.2019 ja keskiviikkona 21.8. klo 15.00–18.00. Opettaja haastattelee lyhyesti uudet opiskelijat ilmoittautumisen yhteydessä. Myöhemmin alkaville kursseille voi ilmoittautua ennen jokaisen jakson alkua. Ei ennakkoilmoittautumisia, ei myöskään sähköpostitse. Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä Kela-kortti tai vastaava.

Finnish for Foreigners are courses in the Finnish language. They are especially planned for immigrants who have residence permit and who do not get any other education in the Finnish language. We offer ten courses in Finnish as a second or foreign language.

The education in the Finnish language starts from the beginning once a year. Courses are held on Tuesdays and Thursdays. Courses FIN1–FIN5 are at 4.15–5.35pm and courses FIN6–FIN10 are at 5.50–7.10 pm. Studying all courses will take two years. The student can also study some of the courses. One course costs 50 euros, all courses of the year cost 100 euros.

The registration in courses FIN1 and FIN6 which begin in August 27th, will take place on Tuesday 20th of August and Wednesday 21st of August 2019 at 3.00-6.00 pm in the classroom 407 (4th floor) of the Upper Secondary School for Adults in Turku (Turun iltalukio, Eskelinkatu 4). The teacher interviews the new students briefly upon registration. You can also sign up for the later courses before a new course will start. All the applicants must have Social Insurance Institution -card (KELA-kortti) or passport when they register for these language courses.