Tutkinto Turun iltalukiosta

Turun iltalukiossa voi suorittaa peruskoulun päättötutkinnon, saada lukion oppimäärään perustuvan lukion päättötodistuksen sekä ylioppilastutkinnon. Iltalukiossa saatu tutkintotodistus rinnastetaan päiväopiskeluna suoritettuun tutkintoon tai todistukseen.

Tutkintotavoitteinen opetus on maksutonta. Opiskelija joutuu kuitenkin itse hankkimaan oppikirjat ja opiskeluvälineet. Koska iltalukion opiskelua ei katsota päätoimiseksi, ei iltalukiolaisen ole mahdollista saada opintotukea. Sen sijaan työttömyystukeen opiskelija on oikeutettu.

Tutkintotavoitteisen opiskelun lisäksi voi suorittaa yksittäisiä kursseja aineopiskelijana. Aineopiskelu on maksullista, mutta edullista (50-150 €/lukuvuosi). Aineopiskelunkin voi päättää ylioppilastutkintoon. Yksittäisiä aineita suorittamalla ei kuitenkaan voi saada ylioppilastutkintotodistusta.